fbpx

АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Училища Фарос- Арабски език
Училища Фарос- Арабски език
Училища Фарос- Арабски език

Курсове по арабски език за деца и възрастни

Обучението по арабски език при нас е комуникативно-ориентиран курс по арабски, с равномерно усвояване на четирите речеви умения (слушане, четене, писане, говорене).

Курсът е раздвижен, с гъвкав график и е изцяло съобразен с индивидуалните нужди на обучаемите и тяхното свободно време. Нашите преподаватели предлагат разнообразни упражнения с допълнителна информация, добре балансирана между обучението и удоволствието. Целта на обучението е да усвоите определен обем граматически и лексикални умения, разпределени в модули, които са приравнени с нивата в Общата европейска езикова рамка (CEF).

Курсът се предлага на три различни езикови нива, започващи с ниво „Beginners“, което запознава учениците с основите на арабския език до ниво „Intermediate“, позволяващо на напредналите да общуват свободно.

Учебните помагала, които използваме зависят от желанието на клиента и от неговите цели.

Курсът се фокусира върху конкретни граматични умения и предлага специална тематична лексика, която се преподава на етапи, в съответствие с принципите на учението на арабски като втори / чужд език. Акцентира се върху паралелното развитие на всички важни умения – четене, писане, слушане, разбиране и свободен разговор.

Курсът по арабски език е особено подходящ за студенти.

Едно ниво се състои от 90 учебни часа, след което курсистът получава сертификат на училища ФАРОС, важна придобивка за ежедневието и за кандидатстване за работа.

За повече информация, свържете се с нас!