fbpx

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Онлайн курсове за възрастни по общ английски език

Онлайн курсовете за възрастни по общ английски език в училища Фарос се провеждат на модулен принцип –от начинаещи А1.1 до напреднали В2.2.
Всеки от тях е с продължителност 45 учебни часа. Структурата на курсовете е съобразена както с динамиката в ежедневието на работещите курсисти, така и с всички изисквания от Общоевропейската Езикова Рамка.
Часовете се провеждат в делнични (понеделник – петък вечер) или почивни дни (събота – неделя през деня).
След успешното завършване на всеки курс по английски език за възрастни издаваме сертификат, изработен и съставен по изискванията и нормите на Общоевропейската езикова рамка. Преди да се включите в даденa група препоръчваме да направите безплатен входящ тест за точно определяне на нивото на английски език.
Курсовете са конструирани по начин, който съчетава най-добрите практики от класическата класна стая с физическо присъствие на учител и възможностите, които предоставя онлайн обучението, което позволява по пълноценното усвояване на материала от страна на курсистите.

Обучението по английски език се извършва в реално време, във виртуална класна стая, в която курсистите активно участват в процеса на обучението и комуникират ефективно с преподавателя и останалите курсисти.

Системата – Traveller която ползваме, е уникална за България. Основната цел е да демонстрира употребата на езика в реални ситуации. Учебникът е разработен по начин, който постепенно да развива уменията на курсистите да излагат и комуникират правилно и уверено собствените си идеи. Курсистите работят както с книжното тяло на учебника, така и с електронната платформа към него, което обогатява знанията им и им предоставя допълнителна езикова практика.
Учебната система следва изискванията на Общата европейска езикова рамка, като с помощта на темите и цялостното съдържание се дава възможност на обучаемите да развият умения за критично мислене, да водят диалози на различни теми, както и да изложат мнението си писмено.
Курсът на обучение използва комплексен подход при представянето, усвояването и затвърждаването на четирите основни умения (четене, слушане, говорене и писане).
Наблюдава се градация при на учебния материал, която се състои в много добре организирана и достъпна учебна програма, комбинация от граматични структури, изграждане на речников запас, упражнения за добро произношение, както и диалози, които да развиват комуникативните умения.

Фарос онлайн курсове
Фарос онлайн курсове

Основните преимущества на системата “Traveller”, които се оценяват положително от курсистите и преподавателите се състоят в:

  • Мотивиращи и съвременни теми, които позволяват работа по двойки и в групи,
  • Интегриран метод на обучение на основните умения при изучаването на чужд език,
  • Специално внимание при изграждането на речников запас,
  • Представяне и упражняване на граматичните единици в контекст,
  • Систематично развитие на уменията за четене и слушане,
  • Постепен подход при усвояване на уменията за писане,
  • Редовен преговор след всяка учебна единица, който позволява консолидация на учебния материал,
  • Персонализация,
  • Възможност за самооценка на курсиста,
  • Изграждане и развиване на умения за критично мислене чрез индуктивен подход при представянето на граматични и речникови единици.

В комплекта учебни помагала е включена и тетрадка, която е изцяло обвързана с преподавания в час учебен материал. По този начин се дава възможност за допълнителна самостоятелна работа.

 

За повече информация, свържете се с нас!