fbpx

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Курсове по български език за чужденци

Предлаганите от нас курсове по български език за чужденци, са разработени според различните нужди на хората, които имат желание и необходимост да научат български език – чуждестранни бизнесмени и студенти, както и служители на чуждестранни компании.

Разполагаме с висококвалифициран преподавателски състав, който преподава български език през различни контактни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, гръцки, руски и т.н.

Във ФАРОС предлагаме: 
 Индивидуално и полуиндивидуално обучение по български език съобразено с графика и нуждите на клиента;
• Квалифицирани преподаватели филолози, владеещи отлично съответния чужд език и притежаващи необходимия опит в преподаването на български;
• Максимално бързо и ефективно постигане на Вашите цели при усвояване на новия език.

Учебната система се избира след интервю с обучаемия и в зависимост от неговите цели и нужди.