fbpx

PHAROS SCIENCE ACADEMY - MATHS - курсове по Математика (stem обучение)

Какво е International Primary Maths?

International Primary Maths е иновативен и вълнуващ курс по математика на английски език. Учебната програма, разработена спираловидно, разчита на холистичен подход към математиката, подпомага изграждането на взаимовръзки между различните й области и способства за изграждането на ценни ментални умения у децата, сред които критично мислене, решаване на задачи и поставени проблеми и ефективното провеждане на логически разсъждения.

За кого е предназначен International Primary Maths?

Курсът е подходящ за ученици на възраст от 6 до 12 години, които изучават английски като чужд език. Всяко от шестте нива, които предлагаме, застъпва и разширява знанията и уменията, придобити на съответната възраст, като включва теми, разбираеми за учениците от съответната възрастова група. Курсовете ни за деца от първи до трети клас отговарят на ниво А1 от общоевропейската езикова рамка (CEFR), а тези за деца от четвърти до шести клас – на ниво А2.

 

 
курсове по математика (stem обучение)
курсове по математика (stem обучение)
курсове по математика (stem обучение)

Защо International Primary Maths е единствен по рода си?

  • Защото следва рамките на учебната програма на Кеймбридж по математика;
  • Защото прилага уникален модел на преподаване с пет насочености – ангажиране, изследване, обясняване, конкретизиране и оценяване – при който в центъра на образователния процес е ученика, докато учителят има основно насочваща роля;
  • Защото включва висококачествени визуални средства, като темите, застъпени в учебника, са обект на допълнително внимание и фокус в учебната тетрадка;
  • Защото акцентира върху решаването на задачи и развиването на умения за критично мислене;
  • Защото следва „спираловидна“ учебна програма, която осигурява постепенно усъвършенстване в пет области – числа, геометрични фигури, измерване, представяне и интерпретиране на информация и решаване на задачи.

 

С какви учебни помагала работят учениците?

Децата работят с учебник и учебна тетрадка, които:

  • стимулират ангажираността на учениците и поощряват дискусиите в клас;
  • представят математическите термини чрез изображения и обяснениясъобразени с възрастта на децата и синхронизирани с целите на всеки урок;
  • предоставят възможност децата да изградят взаимовръзки с вече изучените теми в учебника, както и с други учебни предмети, като по този начин се постига изключително ефективната  интердисциплинарна свързаност между тези предмети и математиката;
  • благодарение на високото си качество използваните визуални материали ефективно фокусират вниманието на учениците и ги мотивират за още по-задълбочени изследвания.

Какви са ползите за децата?

International Primary Maths затвърждава математическите знания и умения на децата чрез практически занимания, като същевременно повишава техния интерес в тази област. С помощта на забавни игри, пъзели и интердисциплинарни упражнения се стимулира критичното мислене у децата, както и практическото прилагане на техните знания и умения в най-различни сфери от живота.

Pharos Maths

Предлагаме летни и 8 месечни курсове по математика (STEM обучение).

PHAROS SCIENCE ACADEMY – курсове по Математика, Науки и Информационни технологии.

Повече информация ще намерите в нашите клонове и на телефон 02 980 10 73.

email : centraloffice@pharos.bg

За повече информация, свържете се с нас!