fbpx

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЮНОШИ

Фарос английски език за деца
Английски език за юноши
Английски език за юноши

Курсовете по английски за юноши (8-16 години)

Курсовете по английски език за юноши (8-16 години), по учебната програма на училища Фарос, са разпределени в четири нива.

Ниво AS е първото по-сериозно предизвикателство за учениците. Предназначено е за деца между 8-10 години, които са преминали или не нива на обучение AJ и BJ. След успешното му завършване препоръчване явяване на изпит на университета Кеймбридж YLE Movers. Това е сигурен начин да се създаде позитивно отношение и навик към по-формална изпитна обстановка.

Ниво BS е за деца между 10-12 години. Ако Вашето дете не е учило английски език при нас, предлагаме входящ тест, който да определи нивото му. Тестът е гаранция за правилна преценка от наша страна. Ниво BS отговаря на А1 от Общоевропейската езикова рамка. След успешното ми завършване препоръчваме явяване на изпит YLE Flyers, който е последен от тази поредица.

Ниво CS обхваща учениците между 12-14 годишна възраст и отговаря на А2 от Общоевропейската езикова рамка. Международният изпит, който кореспондира на това ниво е KET.

Последното ниво от курсовете за юноши е DS – предназначен за ученици на възраст 14-16 години. Отговаря на B1 от Общоевропейската езикова рамка и е последното стъпало преди сертификатните нива. Успешното му завършване гарантира и успешно представяне на изпит PET.

Pharos kursove za yunoshi
kursove za yunoshi

За нива AS  DS избрахме системата Full Blast 1 – 4. Тя е разработена по начин, който да демонстрира употребата на английския език в реални житейски ситуации.

 

Следва модулния подход, което позволява на учениците да разглеждат конкретна тема в дълбочина и за по-дълъг период от време. Балансираната работа по четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене, присъства във всяка учебна единица и подтиква учениците да заучават думи и изрази в контекст, сами да откриват и да си обясняват граматически правила, да прилагат свободно и уверено знанията си по чужд език.

Основният учебен комплект за всяко едно от нивата е подкрепен и с допълнителни материали – граматическа книжка, неизменно свързана със съдържанието на учебника и тетрадката, три книжки за домашно четене, учебник за изпитна подготовка за конкретното ниво и диск / връзка към интерактивната програма BELT.

След завършване на DS, цикълът на обучение в училища Фарос продължава с подготовка за сертификатни нива.

Във всички езикови нива на обучение във Фарос, степента на усвояване на чуждия език постоянно се контролира посредством устни и писмени тестове и текущи оценки.

При индивидуални проблеми, на учениците се осигуряват допълнителни часове за консултация.

За повече информация, свържете се с нас!