fbpx
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЮНОШИ
Home

Английски език за юноши

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЮНОШИ

Фарос английски език за деца
Английски език за юноши
Английски език за юноши

Курсовете по английски за юноши (8-16 години)

Курсовете по английски език за юноши (8-16 години), по учебната програма на училища Фарос, са разпределени в четири нива.

Ниво AS е първото по-сериозно предизвикателство за учениците. Предназначено е за деца между 8-10 години, които са преминали или не нива на обучение AJ и BJ. След успешното му завършване препоръчване явяване на изпит на университета Кеймбридж YLE Movers. Това е сигурен начин да се създаде позитивно отношение и навик към по-формална изпитна обстановка.

Ниво BS е за деца между 10-12 години. Ако Вашето дете не е учило английски език при нас, предлагаме входящ тест, който да определи нивото му. Тестът е гаранция за правилна преценка от наша страна. Ниво BS отговаря на А1 от Общоевропейската езикова рамка. След успешното ми завършване препоръчваме явяване на изпит YLE Flyers, който е последен от тази поредица.

Ниво CS обхваща учениците между 12-14 годишна възраст и отговаря на А2 от Общоевропейската езикова рамка. Международният изпит, който кореспондира на това ниво е KET.

Последното ниво от курсовете за юноши е DS – предназначен за ученици на възраст 14-16 години. Отговаря на B1 от Общоевропейската езикова рамка и е последното стъпало преди сертификатните нива. Успешното му завършване гарантира и успешно представяне на изпит PET.

Pharos kursove za yunoshi
kursove za yunoshi

За нива AS  DS избрахме системата Full Blast 1 – 4. Тя е разработена по начин, който да демонстрира употребата на английския език в реални житейски ситуации.

 

Следва модулния подход, което позволява на учениците да разглеждат конкретна тема в дълбочина и за по-дълъг период от време. Балансираната работа по четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене, присъства във всяка учебна единица и подтиква учениците да заучават думи и изрази в контекст, сами да откриват и да си обясняват граматически правила, да прилагат свободно и уверено знанията си по чужд език.

Основният учебен комплект за всяко едно от нивата е подкрепен и с допълнителни материали – граматическа книжка, неизменно свързана със съдържанието на учебника и тетрадката, три книжки за домашно четене, учебник за изпитна подготовка за конкретното ниво и диск / връзка към интерактивната програма ELT Skills.

След завършване на DS, цикълът на обучение в училища Фарос продължава с подготовка за сертификатни нива.

Във всички езикови нива на обучение във Фарос, степента на усвояване на чуждия език постоянно се контролира посредством устни и писмени тестове и текущи оценки.

При индивидуални проблеми, на учениците се осигуряват допълнителни часове за консултация.

За повече информация, свържете се с нас!