fbpx

Как да се запиша в училища Фарос?

Записването се осъществява след като курсистът внесе първата вноска от цялата сума на курса, с което заявява своето сериозно намерение да се обучава във училища Фарос.

Кога започва учебната година?

Учебната година в училища Фарос започва м. октомври.

Предлагате ли онлайн обучение?

Да, предлагаме онлайн курсове за възрастни и деца. Графикът на съотвените курсове става ясен в началото на всяка учебна година.

С каква продължителност са курсовете?

Целогодишните курсове на училища Фарос за деца и възрастни са с продължиността 8 месеца със съответните официални почивки. Интензивните курсове за възрастни са с продължиността 3 месеца. При индивидуалното обучение клиента определя графика по който ще се обучава.

Кога и колко често се провеждат занятията в училища Фарос?

Обучението в училища Фарос е дневно, вечерно или съботно-неделно и зависи от предпочитанията на клиентите. Ученическите групи обикновено са през деня. Графикът на занятията зависи от съответното ниво и група. Всяко ниво има различен учебен график, като се провеждат между 2 до 5 часа седмично. Официалната учебна година е от м. октомври до м. май, а през лятото предлагаме по-интензивни летни курсове.

Ще получа ли сертификат на края на курса?

След завършване на курса получавате сертификат за успешно завършено ниво. Ако желаете да придобиете международен сертификат с безсрочна валидност, който да важи по цял свят, можете да положите изпит на Университета Кеймбридж при нас във ФАРОС срещу допълнително заплащане.

Как мога да получа сертификат на университета Кеймбридж?

Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на Университета Кеймбридж – Cambridge English Exam Preparation Centre. Можете да се запишете на курс подготвящ за изпита и след това да се явите на изпит при нашите партнъори „Language Trends“. Целенасоченото и обхватно обучение в нашите групи за пред изпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света. След успешното му преминаване Вие ще получите своя сертификат на университета Кеймбридж.

Учебните материали включени ли са в цената на курса?

Учебните материали се заплащат допълнително, в зависимост от курса и възрастта на обучаемия.

Къде се продават учебниците за курсовете?

Учебници за всички курсове на училища Фарос могат да се купуват на адрес: град София, ул. Юрий Венелин 19. В началото на всяка учебна година уведомяваме нашите клиенти за графика по който се продават учебниците чрез мейли и newsletters.

Колко са курсистите в една група?

Броят на курсистите в една група е между 5 и 10.

Как да проверя нивото си?

Нивото на владеене на съответния език се определя с безплатен входящ тест, които курсистът попълва на място в клоновете на училища ФАРОС.

Предлагате ли корпоративно обучение?

Да. С изключително гъвкавата си програма и преди всичко с квалифицирания преподавателски екип, ние заслужено се ползваме с доверието на повече от 500 институции и фирми в България, сред които министерства и държавни администрации, организации и водещи фирми.
Фарос често задавани въпроси
училища Фарос често задавани въпроси
Фарос често задавани въпроси

За повече информация, свържете се с нас!