fbpx
Изпити
Home

ИЗПИТИ

ИЗПИТИ

Cambridge Exams
Фарос изпити подготвителен център университет Кеймбридж
Фарос изпити подготвителен център университет Кеймбридж

Училища Фарос са подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж – Cambridge English Exam Preparation Centre, и подготвят за широка гама международни изпити по английски, както и за немски, френски и други езици.  Целенасоченото и обхватно обучение във Фарос подготвителен център на университета Кеймбридж за пред изпитна подготовка и избираемите подготвителни модули гарантира успеваемост над средната за страната и света.

THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS – ИЗПИТИ НА УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ

 

Фарос подготвителен център на университета Кеймбридж

 

Подготовката за изпитите на университета Кеймбридж (Cambridge Assessment English) в училища Фарос подготвителен център на университета Кеймбридж, развива необходимите умения за практическо използване на английски език, както в областта на бизнеса и образованието, така и при осъществяване на социални контакти.

YLE – Young Learners Examinations – Децата на възраст от 7 до 12 години могат да се подготвят за трите изпита (Pre-A1 Starters; A1 Movers и A2 Flyers) по съобразена с възрастта програма.

KET – B1 Key, Key for Schools (ниво A2 според общоевропейската езикова рамка). Тестът е предназначен за ученици с основни комуникативни умения.

PET – B1 Preliminary, B1 Preliminary for Schools (ниво B1 според общоевропейската езикова рамка). Този тест покрива съответния минимум знания, необходим за работа във фирми, в които английският език е работен или за емиграция в англоезична страна.

FCE – B2 First (ниво B2 според общоевропейската езикова рамка).Този тест е един от първите международни изпити по английски език (1939), успешното представяне на който доказва способността за свободно използване на езика. Признава се в секторите на търговията и индустрията.

CAE – C1 Advanced (ниво C1 според общоевропейската езикова рамка). Този изпит е световно признат при кандидатстване във висши учебни заведения.

CPE – C2 Proficiency (ниво C2 според общоевропейската езикова рамка). Съответства на най-високото ниво от петстепенната скала на ALTE. По дефиниция това е нивото на образован носител на езика. Признат е от повечето университети по света като доказателство за отлично владеене на английски език при кандидатстване.

IELTS – International English Language Testing System (ниво C1 според общоевропейската езикова рамка). Този тест е насочен конкретно към кандидатите, които планират да продължат образованието си в англоезични университети или да работят в англоезични държави.

TOEFL – Test of English as a Foreign Language. TOEFL е американски изпит на ETS (Educational Testing Service), признат за доказателство за владеене на английски език в колежи и университети в САЩ и други англоезични страни.

Сертификатите Cambridge EFL examinations имат безсрочна валидност и се признават от организации и фирми по целия свят.

 

Тестовите резултатите се изпращат директно на университета Кеймбридж и са валидни за срок от две години.

 

Училища Фарос подготвителен център на университет Кеймбридж – Ви предлагат модулни, специализирани и избираеми курсове, които осигуряват качествена и надеждна подготовка за изпитите C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS и TOEFL.

Регистрирайте се за изпит на университета Кеймбридж!