fbpx

PHAROS SCIENCE ACADEMY

От тази година предлагаме за Вашите деца три нови курса: Математика, Науки и Информационни технологии – Science, Maths, ICT.

Интересното в тези курсове е, че ще се преподават на английски език, съобразени с нивото на владеене на езика. По този начин децата развиват умения по математика, науки или ИТ и едновременно с това усвояват специфични знания по английски език.
Всеки курс е разработен по специализирана учебна система по предмета на английски език в съответствие с възрастта на децата и тяхното ниво на английски.

  • Maths на английски език е последователна система, която въвежда най-малките в интересния свят на математиката с разнообразни похвати и предизвикателства за решаване на задачи и логически казуси, като в това време постепенно развиват речниковия запас на езика.
  • Science на английски език – научните задачи са представени по интересен и интерактивен начин, учебниците са привлекателни и достъпни за съответната възраст, предизвикват децата да откриват сами природните закони и едновременно с това изграждат езикова култура на английски в една различна сфера.
  • ICT на английски език – Курсът е разделен на отделни нива – от най-малките с възможност за надграждане, до 9-10 клас. В този курс децата ще научат за хардуера, софтуера, създаване на презентации, работа с интернет и безопасното му ползване, обработване на текст, електронни таблици и диаграми и още много други, необходими в съвременият живот умения, и то директно на най-използвания в ИТ език.

Предлагаме летни и 8 месечни курсове.

Повече информация ще намерите в нашите клонове и на телефон 02 980 10 73.

email : centraloffice@pharos.bg